За нас Проекти Наши клиенти Контакти Сертификати  
   
 
 
   
 
Считано от 03.02.2021 г. „ПАРТРЕЙД“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0157-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.
Повече 
 
Почистване скат от паднала земна маса и направа на подпорна бетонова стена зад помощни сгради към ВЕЦ „Батак” на НЕК – ЕАД , Клон „ВЕЦ Група Родопи”
Повече 
 
Хидроизолация на помещението на вегетал язовирен район „Голям Беглик” НЕК – ЕАД , Предприятие „Язовири и каскади”
Повече 
 
Почистване от наноси и твърд отток от наводненията и измиване на площи,машини и съоръжения от складова база в гр.Белово на НЕК- ЕАД Предприятие ВЕЦ Група „Рила”
Повече 
 
Проектиране, изработване, доставка и монтаж на 25 броя (24 броя работни и 1 брой резервен) нови капаци за маслоойладителите на АЛ на ХГ- 1,2 и 3 на ПАВЕЦ „Орфей” на НЕК – ЕАД Клон „ВЕЦ Група Родопи”
Повече 
 


Други проекти – за периода 2004-към момента:

Топлофикация Пловдив ЕАД:
• Ежегодна проверка, ремонт и зареждане на пожарогaситeлни средства
• Закупуване при необходимост на противопожарни уреди и средства
• Обслужване и поддръжка на изолиращи въздушни апарати „Дрегер” и „АУЕР”
• Нанасяне на пожарогасително покритие върху каблите под топлинен щит – II-ро енергийно разширение

„Енергиен системен оператор” ЕАД
• Абонаментно обслужване на пожарогасителните средства на:
- МЕР София град
- МЕР София област (вкл. МЕПР Перник и МЕПР Кюстендил)
- МЕР Монтана (вкл. МЕПР Видин и МЕПР Враца)
- МЕР Бургас (вкл. МЕПР Ямбол)
- МЕР Блгаоевград
- МЕР Плевен (вкл. и МЕПР Ловеч)
- МЕР Пловдив

• Технически надзор на СПО, повдигателни съоръжения, работни подвижни площадки на:
- МЕР София област (п/ст Столник, п/ст София запад, п/ст Златица и ОРУ Бобов дол, п/ст Червена могила)
- МЕР Монтана (вкл. МЕПР Видин и МЕПР Враца)
- МЕР Пловдив

• Изработка и доставка на противопожарни табла на:
- МЕР София град

НЕК - ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”
• Поддръжка и ремонт на пожарогасителните средства
• Хидроизолация на помещението на вегетал язовирен район „Голям Беглик”

НЕК – ЕАД Клон ВЕЦ Група „Родопи”
• Проектиране и изпълнение на ОВ в АК на ВЕЦ„ Тешел”
• Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителните средства, монтирани във ВЕЦ, ДЕЦ, помпени станции и звената на Клона
• Извършване на СМР за отстраняване на филтрацията в шахтата на левия байпас на БПС на НТ на ВЕЦ „Студен кладенец”
• Пожарозащитна обмазка на силови и контролни кабели при ВЕЦ „Кричим”
• Боядисване на помещенията на водовземни кули на НТ на ХГ – 1,2,3 и 4 и металните части на ПВЕЦ „Орфей”
• Възстановяване на плътността на ремонтна дросел клапа на ХГ – 3 на ВЕЦ „Студен кладенец”
• Противофилтрационни мероприятия в ПС „Тошков чарк”
• Пожарозащитна обмазка на кабели на ПАВЕЦ „Орфей”
• Противофилтрационни мероприятия в ПС „Сърнена река”
• Пожарозащитна обмазка на силови и контролни кабели на ВЕЦ „Тешел”
• Демонтаж на 2 броя обтекатели на ДК на ХГ-2 на ПАВЕЦ „Орфей”
• Възстановяване плътността на ремонтна дросел клапа на ХГ – 1 на ВЕЦ „Студен кладенец”
• Изграждане на аварийно-смукателна вентилация на ВЕЦ „Девин”
• Изграждане система за сигнализация и контрол на СО2 на ВЕЦ „Девин”
• Пожарозащитна обмазка на кабели на ВЕЦ „Въча 1”
• Проектиране, доставка, изработка и монтаж на пожарогасителни инсталации за хидроагрегатите на ВЕЦ „Въча 1”
• Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на допълнителни заземители на ВЕЦ „Пещера”
• Реконтрукция на охладителна система на ВЕЦ „Пещера”

НЕК – ЕАД Предприятие ВЕЦ Група „Рила”

• Изпълнение на проект за изграждане на лява крилна стена на мерително съоръжение на ВЕЦ „Момина Клисура”
• Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителните средства на обекти: Управление, ПАВЕЦ „Чаира”, ПАВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо”, ВЕЦ „Момина клисура”, каскада „Лакатица” и каскада „Софийски централи”
• Изграждане на климатична и вентилационна система (HVAC) на VI-ти и VII-ми етаж на вътрешна командна сграда ан ПАВЕЦ „Чаира”
• Възстановяване на разрушения участък от ведомствения път на ВЕЦ „Тополница”
• Изграждане на подпорна стена към ведомствен път на ВЕЦ „Тополница”
• Отводняване, почистване и извозване на твърдия отток на площите на долните вади и мерното съоръжение на ВЕЦ „Момина Клисура”
• Почистване от наноси и твърд отток от наводненията и измиване на площи,машини и съоръжения от складова база в гр.Белово
• Рехаблитация на вентилационната система за отстраняване на СО2 и продукти от горене на ПВЕЦ „Белмекен”
• Рехабилиатция на пожароизвестителна и пожарогасителна инталации с СО2 на ВЕЦ „Сестримо”
• Доставка на пожарозащитна боя и полагането й на силовите и контролни кабели и кабелни лавици в главен вход и главен трансформатор №2 на ПАВЕЦ „Чаира”
• Рехабилитация на клапите на вентилационната система на ПАВЕЦ „Чаира”

НЕК – ЕАД, Клон „Хидроелектроинвест”
• Подреждане на елементи от металната конструкция на кранове козлови двугредови електрически с количка Q=32/8 t в открита скалдова площ на СРБ - Белово

„ПЕТРОЛ” АД
• Техническо сервизно обслужване и зареждане на пожарогасителна техника

„НАФТЕКС ПЕТРОЛ” ЕООД
• Техническо сервизно обслужване и зареждане на пожарогасителна техника


 
 
     
© Copyright 2007. All Rights Reserved.