За нас Проекти Наши клиенти Контакти Сертификати  
   
 
 
   

“ПАРТРЕЙД”-ООД е създадена през 1997 година като чисто търговско дружество, което в последствие се специализира в дейността по пожарна и аварийна безопасност на фирмите. От 1999 г. насам дейността на дружеството се специализира тясно в областта на Енергетиката като се развива в следните сфери:


http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgСтроителни,ремонтни и възстановителни дейности:

- противофилтрационни /хидроизолационни/ мероприятия с най- съвременните системи на хидротехниката наWaterproofing Systems;

- възстановяване на разрушени пътища, срутища, свлачища,

- изграждане на подпорни и крилни стени;

- изграждане на подпорни стени от габиони на швейцарската фирма

- изграждане на халета и адмнистративно-складови бази;

- саниране, ремонт и реконструкция на съществуващи сгради.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgРециклиране на пожарогасителни средства - проверка годността на пожарогасителите, презареждане със съответния гасителен агент, подмяна на компрометирани части с нови или собствено производство.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgПълен инженеринг - проектиране, изработване, доставка, рехабилитация, ремонт, монтаж и сервиз на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgПълен инженеринг - проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на вентилационни системи.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgПолагане пожарозащитни обмазки на кабели, метални и дървени конструкции.

 Дружеството разполага със следните сертификати и лицензии за изпълнение на основните си дейности:

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgСертификат за въведена система за упрваление на качеството съгласно ISO 9001:2008 на TUV Rheinland Intercert Kft.

 
http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgСертификат за въведена система за упрваление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 на TUV Rheinland Intercert Kft.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgСертификат за въведена система за упрваление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 на TUV Rheinland Intercert Kft.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgЛицензия № 560/20.03.2009г. на Държавна агенция за метрология и технически надзор, за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опастност.

http://www.partrade.bg/images/dot_03.jpgСертификат от KOSTER България ООД за квалифициран KOSTER партньор - АПЛИКАТОР на системите KOSTER.

Фирма „ПАРТРЕЙД” ООД е редовен член на Строителната камара и е регистриран в регистъра на СК. Дружеството поддържа контакти с Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, Института по пожарна охрана и Националната браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност”.

Фирмата работи с най-доказаните български и чужди произвoдители на противопожарна техника, оборудване, строителни материали, пожарогасителни и пожарозивестителни инсталации и вентилационни системи.

Нашата мисия е постоянно усъвършенствуване, развитие и обучение на нашия персонал, осигуряване на постоянен финансов просперитет и сигурност на нашите служители, пълно удовлетворяване финансовите очаквания на нашите партньори, установяване на дългосрочни бизнес отношения с нашите клиенти. Тези цели „ПАРТРЕЙД”- ООД постига с използване на висококачествено техническо оборудване и професионализъм в широката гама от услуги, които представя. 
   
 
     
© Copyright 2007. All Rights Reserved.