За нас Проекти Наши клиенти Контакти Сертификати  
   
 
 
   

Считано от 03.02.2021 г. „ПАРТРЕЙД“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-0157-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.
Общата стойност на проекта е в размер на 150 000.00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00 лeвa. Проектът на  „ПАРТРЕЙД“ ООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места-запазване нивото на заетост
  • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект   BG16RFOP002-2.077-0157 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
   
 
 
     
© Copyright 2007. All Rights Reserved.